შიდა აუდიტის გლობალური სტანდარტები-ცვლილებების პროცესი

შიდა აუდიტის გლობალური სტანდარტები-ცვლილებების პროცესი
თარიღი :
თარიღი :

IIA-ის საერთაშორისო პროფესიული პრაქტიკის ჩარჩოს (IPPF) და შიდა აუდიტის პროფესიული პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტების გასაუმჯობესებლად ცვლილებები მიმდინარეობს. იხ. https://bit.ly/4115L3d

შესაძლებლობა გაქვთ აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა მსოფლიოში, ყველაზე ფართოდ აღიარებული შიდა აუდიტის სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების (IPPF) პროფესიული ჩარჩოს ცვლილებებისა და განახლების პროცესში.  

შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო პასუხისმგებელია სტანდარტების მუდმივ განხილვასა და განახლებაზე. სტანდარტების საბჭომ 2020 წელს დაიწყო IPPF-ისა და სტანდარტების უპრეცედენტო და ყოვლისმომცველი განახლება. შედეგად, მიღებული ახალი სტანდარტები გამოქვეყნდება 1 მარტიდან 30 მაისამდე საჯარო კომენტარისთვის.

სტანდარტების ოფიციალური გამოცემა კი დაგეგმილია 2023 წლის ბოლოს.

აქტიურად მიჰყევით (IIA) შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის გვერდს.

იხ. https://bit.ly/4115L3d